Potřebuji hlídání

Naše databáze obsahuje ucelenou a ověřenou nabídku subjektů v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina, poskytujících služby v oblasti hlídání a péče o děti. V poptávkovém formuláři můžete vyplnit ty kolonky, které jsou důležité pro Vaše rozhodování. Po zadání parametrů se vyfiltruje a zobrazí odpovídající nabídka registrovaných poskytovatelů.

Vysvětlivky k činnostem jednotlivých typů zařízení:

– Agentury zprostředkovávají služby hlídání chůvami způsobilými vzděláním a  zkušenostmi

– Dětský koutek je určen pro nepravidelné, jednorázové hlídání v prostoru k tomu určeném

– Chůva se stará o malé děti. K této činnosti je způsobilá vzděláním i zkušeností

– Jesle jsou státní nebo soukromé zařízení poskytující péči o děti do 3 let věku

– Mateřské centrum pořádá programy pro rodiče a děti, poskytuje hlídání děti

– Mateřská škola státní je zařízení poskytující péči o děti od 3 let do nástupu do základní školy

– Mateřská škola soukromá je zařízení poskytující péči o děti cca od 2 let do nástupu do základní školy

– Miniškolka, minijesle je zařízení s menší kapacitou míst, poskytující péči pro děti předškolního věku

– Nabídka vzájemné pomoci – jedná se  o péči rodinného typu poskytovanou na základě osobní dohody:
:
:

Projektpartner

Medienpartner