Celé Česko čte dětem – Babička a dědeček do školky

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme „Jdi a čti si!“, ale „Pojď, budu ti  číst“.

Stačí 20 minut denně. Každý den.

Tento bohulibý projekt, který  spojuje tři generace – děti, rodiče a seniory – jsme vymysleli proto, abychom: – umožnili setkávání nejmladší a nejstarší generace a posílili mezigenerační sdílení času, prostoru a předávání hodnot; – pravidelnými činnostmi v rámci projektu zavedli tradiční a důležitý rituál předčítání do rodin; – pomohli dětem ve čtenářské a jazykové gramotnosti. Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz.

Zdroj: http://celeceskoctedetem.cz/nase-aktivity/babicka-a-dedecek-do-skolky/clanek-39

Projektpartner

Medienpartner