Předškoláci „dálkaři“ dělají vrásky ředitelům. Nedomyšlené, shodují se

Nejasnosti panují kolem povinnosti přezkušování předškoláků, kteří chodí do soukromých mateřinek nebo se vzdělávají doma, jež od září čeká ředitele státních mateřských škol. Když totiž rodič potomka ve stanovených termínech nepřivede, ředitel ho musí převést na prezenční formu, i když pro něj nebude mít místo.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/povinna-skolka-prezkusovani-predskolaku-individualni-vzdelavani-1dc-/domaci.aspx?c=A170518_112353_domaci_mav

Projektpartner

Medienpartner